پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت زندان و زندانیان گوانتانامو

زندان گوانتانامو سالهاست یک موضوع جنجالی است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا علارغم وعده هایش در جریان مبارزات انتخاباتی برای بستن از زندان، هنوز هم موفق به این کار نشده است.

همکار ما داوود اعظمی به عنوان بخشی از برنامه های "آزادی 2014"، یک رشته گزارشهایی در باره وضعیت در زندان گوانتانامو تهیه کرده و در جریان آن به افغانستان و کوبا نیز سفر کرده است. به نخستین گزارش در این مورد گوش می دهیم.