پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی: وضعیت ادبیات داستانی افغانستان

با آنکه در کمتر از یک قرن گذشته همواره تلاش‌های در زمینه ادبیات داستانی در افغانستان صورت گرفته اما دو دهه گذشته در ادبیات داستانی افغانستان سال‌های پربارتری بوده اند .

در این سال‌ها ادبیات داستانی افغانستان رشد قابل ملاحظه داشته است. در سال‌های اخیر شمار زیادی از نویسندگان جدید وارد عرصه داستان نویسی افغانستان شدند و آثاری در ساحه داستان کوتاه ، رمان و همچنین آثار پژوهشی در زمینه داستان نویسی عرضه کرده اند.

همچنین در بیش از یک دهه گذشته داستان و رمان‌های از افغانستان به زبان های خارخی نیز آفریده شدند و وارد بازار کتاب جهان شده اند .

اما در میان آفریده‌های داستانی در افغانستان به چه پیمانه کارهای ماندگار و برجستهء صورت گرفته است و ادبیات داستانی افغانستا ن در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد.

در بحث فرهنگی هفته محب مدثر این موضوع را با سه تن از داستان نویسان افغان به بحث گرفته است . خسرو مانی از کابل، معصومه حسینی از آذربایجان و بشیر سخاورز از سویس.