کمیسیون حقوق بشر افغانستان: عدالت انتقالی را با حکومت جدید بیشتر پیگیری می‌کنیم

حق نشر عکس BBCPersian.com
Image caption برنامه عدالت انتقالی در دور اول ریاست جمهوری حامدکرزی روی دست گرفته شد و کمیسیون حقوق بشر اقدام به مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته کرد

موسی محمودی رئیس اجرائی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که این کمیسیون موضوع عدالت انتقالی را به صورت جدی با حکومت جدید که قرار است بعد از انتخابات ریاست جمهوری روی کار آید دنبال خواهد کرد.

قرار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود.

او افزود که موضوع عدالت انتقالی را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک روند برای تامین صلح پایدار مبتنی بر عدالت و حقوق بشر در نظر دارد، تا به جنایتهای گذشته رسیدگی شود.

محمودی گفت که این کمیسیون برنامه دارد تا درآینده برای نهادینه شدن حقوق بشر کارهای اساسی انجام شود.

اوافزود که برنامه "عمل، صلح و عدالت" کمیسیون حقوق بشر در راستای تامین حقوق بشر در سالهای گذشته مورد توجه بوده و قرار است که بر تطبیق این برنامه در آینده نیز تاکید شود.

آقای محمودی با ابراز خوشبینی نسبت به آینده حقوق بشری افغانستان گفت:"انتقال قدرت و خروج نیروهای خارجی از افغانستان ممکن است که وضعیت حقوق بشر در این کشور دچار گذار کند."

او بیان داشت که کمیسیون حقوق بشر تمام برنامه‌ها و طرحهای خود را با نامزدهای ریاست جمهوری شریک ساخته و از آنان خواسته که در برنامه آینده خود این نگرانیها را در نظر گیرد.

برنامه عدالت انتقالی در دور اول ریاست جمهوری حامدکرزی روی دست گرفته شد و کمیسیون مستقل حقوق بشر موارد نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته را مستندسازی کرد.

کمیسیون حقوق بشر گزارش خود در این زمینه را کامل کرده و در اختیار حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گذاشت. اما در نهایت برنامه عدالت انتقالی عملی نشد.

گفته می‌شود که کمیسیون حقوق بشر گزارش هشتصد صفحه‌ای در مورد جنایت‌های سه دهه گذشته تهیه کرده، اما برخی مقامهای دولتی مانع انتشار آن شده‌اند.

برخی منتقدان حکومت گفته اند که دولتمردان در آغاز برای تحت فشار قرار دادن رقیبان سیاسی خود از برنامه عدالت انتقالی حمایت کردند، اما در نهایت آن را به عنوان یک وسیله فشار در دست خود نگهداشتند.

مقامهای حکومت افغانستان نیز گفته اند که متعهد به عملی کردن این برنامه هستند. اما در بیش از یک دهه گذشته گام‌های موثری برای اجرای آن برداشته نشده است.

مطالب مرتبط