پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احمد ضیا رفعت: حامد کرزی از نامزدی برادرش حمایت نکرد

در هفته‌های اخیر تلاش‌هایی زیادی صورت گرفت که قیوم کرزی به نفع زلمی رسول کنار برود، او در پایان یک نشست با حضور شماری از سران اقوام در کابل، اعلام کرد که به دلیل احترام به آرای مردم و بزرگان قوم، به مبارزات انتخاباتی خود ادامه می دهد. اما آقای کرزی امروز پنجشنبه (پانزدهم ماه حوت/ ششم ماه مارچ) از نامزدی خود به نفع زلمی رسول وزیر خارجه پیشین کنار رفت. احمد ضیا رفعت آگاه امور سیاسی در کابل در گفتگو با نجیبه فیروز گفت، عدم حمایت حامد کرزی از نامزدی قیوم کرزی برادرش، سبب شد که او از رقابت‌های انتخاباتی کناره گیری کند.