پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گرم شدن هوا وافزایش ابتلا به ویرس ملاریا

حق نشر عکس spl

بالا رفتن دمای هوا باعث می شود که ویروس ملاریا به ارتفاعات بلندتر نیز گسترش یابد. دانشمندان در آمریکا دریافته اند افرادی‌که در ارتفاعات بلند در افریقا و امریکای جنوبی زندگی می‌کنند در سال‌های که دمای هوا گرم‌تر می‌شود، بیشتر در معرض هجوم پشه های منتقل ویروس ملاریا می‌باشند. با آنکه در گذشته ها، مناطق با ارتفاع بلند بنابر سردی هوا از معرض هجوم پرازیت های و پشه های عامل ملاریا مصئون بودند اما در نتایج این تحقیقات که در مجله ای ساینس به چاپ رسیده آمده است که بلند رفتن دمای زمین در سال‌های آینده می‌تواند در برخی از مناطق منجر به ابتلای میلیون هار نفر بیشتر به بیماری ملاریا خواهد شد.