صدای‌شما: انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای‌شما: انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان

مبارزات انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی افغانستان روز سیزدهم حوت آغاز شد. ماده یکصد و سی و نهم قانون اساسی افغانستان تاسیس شوراهای ولایتی را به منظور تامین اهداف توسعه‌ای دولت و بهبود امور ولایتی لازم دانسته است. بر اساس این ماده شوراي ولايتي در تأمين اهداف انکشافي دولت و بهبود امور ولايت به نحوی که در قوانين تصريح مي گردد سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره می‌دهد.

حق نشر عکس bbc

اخیرا با تصویب قانونجدید شوراهای ولایتی افغانستان، امکان نظارت بر کار اداره‌های محلی از شورای ولایتی سلب شده است. برخی منتقدان می‌گویند شوراهای ولایتی نهادهایی اضافی و ناکارآمد هستند که در حدود ده سالی که از عمرشان می‌گذرد، کار چندانی برای ولایت‌های افغانستان نکرده‌اند. اهمیت این شوراها برای منطقه شما چه بوده است؟ تجربه و مشاهده شما از عملکرد این شوراها در ولایت شما چیست؟