پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مارشال فهیم چه جایگاهی در سیاست افغانستان داشت؟

در مورد نقش و جایگاه مارشال فسیم فهیم که روز یکشنبه در کابل به اثر سکته قلبی در گذشت، آصف معروف با عزیزالله رفیعی فعال جامعه مدنی و مطیع الله اباسین روزنامه نگار و تحلیلگر بحث کرده است.