پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارنامه‌ مارشال قسیم فهیم

مارشال قسیم فهیم در پنج سال گذشته معاون رئیس جمهوری بود. او در روزگار جنگ‌های داخلی از فرماندهان پرقدرت نیروهای ائتلاف شمال بود و پس از کشته شدن احمد شاه مسعود در سال ۲۰۰۱ میلادی، مارشال فهیم فرماندهی نیروهای وفادار به او را در دست داشت. او کمتر با رسانه‌ها صحبت می‌کرد اما از قدرت زیادی برخوردار بود. او نفوذ زیادی بر اعضای جمعیت اسلامی داشت که از احزاب مهم سیاسی نظامی است.

وحید پیکان نگاهی دارد به زندگی و کارنامه‌های مارشال فهیم که روز یکشنبه از دنیا رفت.