پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غفور لیوال: درگذشت مارشال فهیم نیاز نظارت بر انتخابات را افزایش می‌دهد

غفور لیوال، رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان می‌گوید درگذشت آقای فهیم موجب خواهد شد تا طرفداران او خواهان نظارت بیشتر بر روند برگزاری انتخابات شوند. آقای لیوال در مورد جایگاه قسیم فهیم در انتخابات می‌گوید: "با خصوصیاتی‌که انتخابات پیشرو در افغانستان دارد یعنی انتخابات اتکای بیش از حد بر معادله قدرت موجود در افغانستان دارد و یک ساختار کاملا جداگانه و حزبی به جای تشکیل موجود به قدرت رسیده نمی‌تواند؛ به این دلیل من فکر کنم که درگذشت آقای فهیم بر انتخابات اثر گذار خواهد بود."