پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محی‌الدین مهدی: مارشال فهیم بر انتخابات شفاف تاکید داشت

محی‌الدین مهدی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان و از اعضای پیشین حزب جمعیت اسلامی افغانستان می‌گوید که محمد قسیم فهیم بر انتخابات شفاف تاکید می‌کرد و از هیچ نامزد انتخابات به صورت علنی حمایت نمی‌کرد. او گفت در هفته‌های اخیر با تمامی نامزدهای مطرح انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیدار داشت و نامزدان نیز به او مراجعه می‌کردند و در موارد مختلف از او مشوره می‌گرفتند.

آقای مهدی می‌گوید:"با توجه به اینکه مارشال فهیم خودش در هیچ تکت انتخاباتی عضویت نداشت و علنا هم از هیچ نامزدی حمایت نکرده بود، برداشت من از موضع او این بود که مارشال فهیم تصور می‌کرد که اگر خدا ناخواسته انتخابات به چالش بکشد و در برگزاری مرحله دوم انتخابات تاخیر یا تعلل به پیش بیاید یا در پذیرش نتیجه انتخابات بحرانی به وقوع بپیوندد، فهیم خان به حیث یک شخصیت کلیدی و اثرگذار در آن مرحله تاثیر خود را بر جا می‌گذاشت. یعنی در تاسیس یک دولت اتحاد ملی نقش ایفا می‌کرد."