پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مارشال قسیم فهیم در اثر سکته قلبی درگذشت

مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به سن ۵۶ سالگی درگذشت. ریاست جمهوری افغانستان گفته آقای فهیم به دلیل بیماری در گذشته است. نزدیکان وی گفته اند که وی از بیماری شکر رنج میبرده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای همدردی به خانه آقای فهیم رفته و مرگ او را یک ضایعه جبران ناپذیر خوانده است. حکومت افغانستان به همین مناسبت سه روز عزای عمومی اعلام کرد و در این سه روز پرچم افغانستان در حالت نیمه افراشته قرار خواهد گرفت.

جزئیات را بشیر پیمان از کابل گزارش می‌دهد