پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چه کسی جانشین مارشال فهیم خواهد شد؟

انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان به زودی رایزنی ها برای تعیین جانشین مارشال محمد قسیم فهیم را شروع کند. آقای فهیم از چهره های تأثیر گذار در صحنه سیاسی افغانستان در بیش از یک دهه گذشته بود. او در کنار اینکه حضور مؤثری در دولت داشت، از چهره های شناخته شده در میان مجاهدین نیز بود. اما حالا و با مرگ آقای فهیم چه کسی جانشین او در سمت معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان خواهد شد؟

علی سلیمی در گفتگویی با نجیب محمود استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل و صالح محمد ریگستانی تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان این موضوع را بررسی کرده است. ابتدا از نجیب محمود ضرورت تعیین جانشین مارشال فهیم توسط رئیس جمهور کرزی در دوران باقیمانده تا پایان دوره ریاست جمهوری اش را پرسیده است.