پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدها پناهجوی بی سرنوشت افغان در بلژیم

کلیسای بگیناش در مرکز بروکسل پایتخت بلژیم، ماه ها است که میزبان صدها پناهجوی بی سرنوشت افغان است.

افغان ها پس از آنکه از نهاد های دیگر مایوس شدند درین عبادتگاه جمع شده اند. اما حالا مدیران این عبادتگاه نیز ظاهراً قادر نیستند، میزبان این پناهجویان باشند و به آنها هشدار داده اند که مکان دیگر برای بودوباش پیدا کنند.

این پناهجویان می‌گویند، از بد حادثه به بلژیم پناه بردند تا آزاد و بدور از ترس زندگی کنند.

در ادامه رشته گزارشها اختصاصی بی بی سی در باره آزادی، همکارم بشیر بخیتار، در شبی سرد و بارانی به این کلیسا رفته و پای صحبت این پناهنجویان نشسته است.