بحث هفته: چالشهای امنیتی انتخابات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: چالش‌های امنیتی انتخابات 1393

حق نشر عکس

آمادگی های دولت برای تامین امنیت انتخابات و چالش‌های امنیتی انتخابات موضعی بحثی است که ببرک احساس آنرا با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان، نعیم ایوب زاده سخنگوی سازمان نظارت بر انتخابات تیفا و یما سالک صاحب نظر سیاسی و اجتماعی از ولایت هرات مطرح کرده است.