پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار حامد کرزی در مورد مداخله خارجی در انتخابات

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به کشورهای خارجی هشدار داد که در روند انتخابات این کشور مداخله نکنند. آقای کرزی که در مراسم گشایش سال چهارم کاری پارلمان افغانستان صحبت می کرد.

او با اشاره به دست آورد های بیش از یک دهه گذشته دولت افزود که قانون اساسی افغانستان نیازمند اصلاحات و تعدیلات است.

حامد کرزی در مورد امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا هم گفت که افغانها مخالف آن نیستند اما به اجرای شرط های خود برای امضای این پیمان تاکید کرد.

آقای کرزی گفت اگر امریکا و پاکستان بخواهند تامین صلح در افغانستان امکان پذیر است.

گزارش سید انور را از اینجا بشنوید.