پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارشگر بی بی سی در افغانستان خبرنگار سال شد

مرکز خبرنگاران افغانستان در نخستین مراسم تجلیل از "روز خبرنگار" به ملیار صادق آزاد، خبرنگار بی بی سی بخاطر تهیه گزارش تحقیقی "دختران سیاه پوش تند‌رو در شمال افغانستان" جایزه خبرنگار سال را داد. صدیق الله توحیدی،مسوول دیده بان رسانه های آزاد افغانستان در موسسه "نی" نیز جایزه "یک عمر خبرنگاری" را دریافت کرد.

میلیار صادق آزاد در مورد این جایزه می‌گوید.