پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: نقش رسانه ها در مبارزات انتخاباتی

کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تخطی شماری از رسانه ها درجریان مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری این کشورابراز نگرانی کرده و گفته که این کمیسیون در صدد گرد آوری اسناد و مدارک است تا مطابق آن با رسانه ها ی که مقررات را زیر پا گذاشته اند، برخورد کند. این کمیسیون می گوید تمام رسانه ها باید در نشر خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها و مناظره های مربوط به مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری انصاف و بی طرفی کامل را حفظ کنند. اما معیار ها برای این بی طرفی و انصاف چیست ؟

ببرک احساس در بحث هفته همین موضوع را با حشمت رادفر معاون کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، صدیق الله توحیدی مسوول دفتر (نی) حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان و لطف الله نجفی زاده رییس تلویزیون طلوع نیوز به بحث گرفته است.