پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حذف ۱۱۵ نفر از فهرست نهایی نامزدان شورای ولایتی افغانستان

کمیسیون شکایات انتخابات نام ۱۱۵ نامزد شورای ولایتی را از فهرست نهایی حذف کرده است. مسولان این کمیسیون می گویند اسناد تحصیلی، سن و شکایات مطرح شده در مورد ۲۲۱۵ نامزد شورای ولایتی را بررسی کرده اند. ازجمع ۱۱5 نامزد که از فهرست نهایی شورای ولایتی حذف شده اند، ۹ نفر شان زن هستند. اسدالله شفایی در گفتگو با نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی ابتدا جزئیات بیشتر در مورد افراد رد صلاحیت شده را پرسیده است.