پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رویارویی روسیه و غرب برسر بحران اوکراین

یک روز پس از این که روسیه کریمه را به خاک خود الحاق کرد، حدود دوصد شبه نظامی طرفدار روسیه، وارد پایگاه نیروی دریایی اوکراین در این منطقه شدند. بنا به گزارش ها، از نظامیان اوکراینی خواسته شده تا این پایگاه را ترک کنند. این درحالی است که دادگاه قانون اساسی روسیه سند الحاق کریمه به فدراسیون روسیه را قانونی خوانده است. انتظار می رود لایحه الحاق کریمه به خاک روسیه در آینده نزدیک توسط پارلمان این کشور تصویب شود. روسیه الحاق کریمه را قانونی خوانده و تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه را غیرقابل قبول دانسته است.

گزارش علی سلیمی را در این مورد بشنوید.