پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موردی نادر از خشونت علیه زنان در مرکز افغانستان

در تازه ترین مورد خشونت دربرابر زنان در افغانستان یک زن در ولایت دایکندی بینی یک زن دیگر را بریده است.

طاهره بیست و یک ساله در نتیجه اختلافات خانوادگی از سوی همسر اول شوهرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بینی اش توسط او بریده شده است.

نمایندگی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در دایکندی این قضیه را یکی از موارد نادر نقض حقوق بشر در این ولایت خوانده است.

جواد دادگر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در دایکندی ارزیابی این نهاد را از قضیه اخیر در گفتگویی با ما درمیان گذاشت.