پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری جشن نوروز در کاخ ریاست جمهوری افغانستان

مراسم جشن جهانی نوروز امروز در کاخ ریاست جمهوری افغانستان، در کابل برگزار شد. در این جشن، بر علاوه رئیس جمهور کرزی، رئیسان جمهور پاکستان، ایران و تاجیکستان نیز شرکت کردند. اجرای موسیقی و نمایش صنایع دستی کشورهای حوزه نوروز، بحشی از این مراسم بود. دولت افغانستان برای برگزاری این جشن، قصری در تپه پغمان آماده کرده بود. اما بعدا مسئولان گفتند که این قصر آماده نشده و مراسم جشن نوروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود. فرهاد محمدی خبرنگار ما در کابل در این جشن حضور داشت و این گزارش را تهیه کرده است.