پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیش از سه هزار شکایت از نامزدهای انتخابات

کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی افغانستان می گوید تا کنون بیش از ۳ هزار شکایت از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای های ولایتی را بررسی کرده است . این شکایت ها از سوی حدود هشتصد شکایت کننده ثبت شده است . مسوولان این کمیسیون استفاده برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ازامکانات دولتی را از مهمترین این شکایت ها می خوانند . کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از احزاب سیاسی و ناظران انتخاباتی خواسته است به منظور تأمین شفافیت انتخابات، شمار ناظران شان را افزایش دهند.

علی سلیمی در گفتگویی با وحید پیکان جزئیات بیشتر در مورد شکایت از کاندیداها را پرسیده است.