پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جریمه نقدی دو نامزد انتخابات افغانستان

کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی افغانستان، دو نامزد ریاست جمهوری را جریمه کرد. زلمی رسول به دلیل استفاده از امکانات دولتی ۲۰۰ هزار افغانی و محمد شفیق گل آغا شیرزی به دلیل توهین به آقای رسول یکصدهزار افغانی جریمه شدند. گزارش صفی الله امین زاده را از کابل بشنویم.