آهنگ رپ انتخاباتی جایزه برد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آهنگ رپ انتخاباتی جایزه برد

با آنکه انتخابات در افغانستان پدیده ای جدید است و افغان‌ها تنها دو دوره تجربه انتخابات را دارند ولی این روند توانسته خیلی از مردم را ذوق زده بسازد و حتی انتخابات سوژه‌ی آفریده های هنری برخی از هنرمندان افغان هم شده است. در این اواخر شماری از هنرمندان افغان از طریق مختلف خواستند مردم را برای مشارکت در انتخابات تشویق کنند و یکی از سایت هایی انترنیتی با حمایت چند نهاد خارجی مسابقه‌ی آهنگ هایی رپ زیر نام "سرود انتخابات" را راه اندازی کرده اند که در این مسابقه در میان شانزده رپ خوان افغان، سونیتا علی‌زاده رپ خوان جوان افغان مقیم ایران برنده شناخته شده است.

جایزه این مسابقه هم مبلغ یک هزار دالر بوده که به سونیتا علی‌زاده هژده ساله تعلق گرفته است. سونیتا علی‌زاده متولد هرات افغانستان است ولی از سالیان طولانی در تهران زندگی می کند و از دو سال به این سو با امکانات اندک که در اختیار دارد آهنگ می سازد و رپ می خواند.

همکارم محب مدثر در گفتگویی که با سونیتا علی‌زاده داشته و ابتدا از او در مورد شرکتش در این مسابقه پرسیده است.