تدابیر سنگین امنیتی در آستانه انتخابات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تدابیر سنگین امنیتی در آستانه انتخابات

رئیس ستاد مشترک ارتش افغانستان تاکید کرده که نیروهای مسلح برای تامین امنیت انتخابات فردا به حالت آماده باش در آمده اند.

جنرال شیرمحمد کریمی تهدید امنیتی طالبان را یک جنگ تبلیغاتی خواند و گفت که این تهدید ها نمی تواند مانع برگزاری انتخابات شود.