پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ثبت بیش از ۱۵۰ مورد شکایت انتخاباتی در افغانستان

یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان، کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که تا حالا ۱۶۲ شکایت از روز انتخابات دریافت کرده است. این شکایات شامل عدم گشایش مراکز رای دهی در برخی محلات، کافی نبودن اوراق رای دهی و مداخله در رای دهی هستند. بر اساس قانون انتخابات، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی پس از رسیدگی به شکایات اعلام خواهد شد.

جزییات در گزارش سید انور از کابل