پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نتیجه اولیه انتخابات دوهفته دیگر اعلام می شود

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که حدود هفت میلیون نفر از رأی دهندگان افغان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شرکت کردند. ۳۶ در صد رأی دهندگان زنان بودند. براساس تقویم انتخاباتی، نتیجه اولیه انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۴ ماه ثور اعلام میشود و پس از رسیدگی به شکایات انتخاباتی به تاریخ ۲۴ ماه ثور نتایج نهایی اعلام خواهد شد. اول ماه جوزا هم تاریخ انتقال قدرت از رئیس جمهور کنونی به برنده انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. اما سوال اساسی این است که چقدر امکان دارد انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود؟

ملیار صادق آزاد این سوال را شروع گفتگویی از نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات پرسیده است.