پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شهردار کابل: علیه مافیای زمین مبارزه می‌کنم

محمد یونس نواندیش شهردار کابل می‌گوید تلاش کرده در برابر آنهایی بایستد که قصد غصب کردن زمین‌هایی را در کابل داشته اند.

کابل پایتخت افغانستان که در جریان جنگهای داخلی این کشور تبدیل به ویرانه‌ای شده بود در جریان بیش از یکدهه حضور جامعه جهانی چهره عوض کرده است، هرچند هنوز برخی از چالش‌ها مانند نبود سیستم فاضلاب شهری به حال خود باقیست . در دیگر زمینه ها اما سیمای این شهر در مقایسه با دوازه سال پیش کاملا عوض شده است.

ببرک احساس در این مورد با محمد یونس نواندیش شهردار کابل گفتگو کرده: