آهنگ رپ انتخاباتی جایزه برد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آهنگ رپ انتخاباتی جایزه برد

با آنکه انتخابات در افغانستان پدیده ای جدید است و افغان‌ها تنها دو دوره تجربه انتخابات را دارند ولی این روند توانسته خیلی از مردم را ذوق زده بسازد و حتی انتخابات سوژه‌ی آفریده های هنری برخی از هنرمندان افغان هم شده است.

در این اواخر شماری از هنرمندان افغان از طریق مختلف خواستند مردم را برای مشارکت در انتخابات تشویق کنند و یکی از سایت هایی انترنیتی با حمایت چند نهاد خارجی مسابقه‌ی آهنگ های رپ، زیر نام "سرود انتخابات" را راه اندازی کرد که در این مسابقه در میان شانزده رپ خوان افغان، سونیتا علی‌زاده رپ خوان جوان افغان مقیم ایران برنده شناخته شده.

جایزه این مسابقه مبلغ یک هزار دالر به سونیتا علی‌زاده هژده ساله تعلق گرفته است.

سونیتا علی‌زاده متولد هرات افغانستان است ولی از مهاجران غیر قانونی افغان است که از سالیان طولانی در تهران زندگی می کند و از دو سال به این سو با امکانات اندک که در اختیار دارد آهنگ می سازد و رپ می خواند.

محب مدثر در گفتگویی که با سونیتا علی‌زاده داشته ابتدا از او در مورد شرکتش در این مسابقه پرسیده است