پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلفات ناشی از مواد منفجر ناشده در اطراف پایگاه‌های نیروهای خارجی در افغانستان

مرکز هماهنگی امور ماین روبی افغانستان گفته است، تلفات ناشی از مواد منفجر ناشده از تمرینات نظامی در پایگاه های نیروهای بین المللی در افغانستان، رو به افزایش است. آمارهای ثبت شده نشان میدهد که در سال 2012 تلفات ناشی از چنین رویدادها ماهانه 32 نفر بوده اما در سال 2013 میانگین تلفات نزدیک به چهل نفر رسیده است . مرکز هماهنگی ماین روبی افغانستان هشدار داده که اگر مناطق اطراف پایگاه های نیروهای بین المللی از وجود مواد انفجاری پاکسازی نشود، بیم آن میرود که تلفات انسانی بیشتر شود. اکثر این پایگاه ها حالا یا تخریب شده و یا هم به نیروهای افغان تحویل داده شده اند. در همین حال روزنامه آمریکایی واشنگتن پوست در مقاله ای با اشاره به عدم پاکسازی مناطق تمرینات نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان، از وجود مواد منفجر ناشده، نوشته که امریکا یک میراث مرگبار در افغانستان بجا مانده و اینکشور را ترک می کند. این مناطق حدود 800 میل مربع مساحت دارد و هزینه پاکسازی آن حدود 250 میلیون دالر برآورد شده است.

سید انور خبرنگار بی بی سی در کابل با محمد صدیق راشد، رئیس مرکز هماهنگی ماین روبی افغانستان گفتگو کرده در آغاز از او پرسید که تهدیدهای ناشی از مواد منفجر ناشده در اطراف پایگاه های نظامی چقدر جدیست؟