بانک آسیایی: رشد اقتصادی افغانستان ۸ درصد کاهش یافته‌است

Image caption ساخت جاده‌ها، خط آهن و زیربناها یکی از اولویتهای بانک توسعه آسیایی در افغانستان اعلام شده است

جوجی تاکاشی، رئیس بانک توسعه آسیایی در افغانستان اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۳ میلادی، به شمول در آمد حاصل از مواد مخدر، ۳.۳ در صد بوده‌است.

او افزود که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۲ میلادی ۱۱.۹ درصد ثبت شده بود و دلیل اصلی نزول رشد اقتصادی، کاهش تولیدات کشاورزی، سرمایه گذاری و تولید در بخش صنعت و خدمات بوده‎است.

آقای تاکاشی گفت که سهم سرمایه‎گذاری شخصی در رشد تولیدات ناخالص ملی در سال ۲۰۱۲ میلادی ۴.۹ درصد بود و این مقدار در سال ۲۰۱۳ به ۳.۶ درصد کاهش یافته است.

بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی افغانستان را در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۳.۵ و ۴.۵ پیش بینی کرده است.

رئیس بانک توسعه آسیایی در افغانستان درباره میزان نرخ تورم در افغانستان گفت که در سال ۲۰۱۳ نرخ تورم مواد غذایی ۹.۷ درصد افزایش یافته و تورم سایر مواد نیز ۴.۸ درصد بوده‌است.

او توضیح داد که نرخ تورم در کل در سال ۲۰۱۲ میلادی ۶.۲ درصد بوده که در سال ۲۰۱۳ به ۷.۴ درصد افزایش یافته‎است.

آقای تاکاشی تاکید کرد که با توجه به تمام این داده‌ها این بانک امیدوار است که افغانستان به دلیل داشتن حکومت جدید و انتقال رهبری اقتصادی این کشور به خود افغانها، در سالهای آینده دستاوردهای قابل ملاحظه‎ای اقتصادی خواهد داشت.

او افزود که افغانستان در سالهای آینده به تولیدات و منابع داخلی خود وابسته خواهد بود.

رئیس بانک توسعه آسیایی، وضعیت اقتصاد کنونی افغانستان را به خودروی تشبیه کرد که راننده آن افغان نیست و گفت که ممکن است خودرو به سرعت حرکت کند ولی کنترل آن در اختیار افغانها نیست.

او افزود که اقتصاد افغانستان در سالهای آینده به دوچرخه می‎ماند که آهسته حرکت کرده و کنترل آن در دست افغانها خواهد بود. این روند به نفع افغانستان است.

آقای تاکاشی گفت که تا اخیر سال ۲۰۱۳ میلادی این بانک ۳.۸ میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده و در کنفرانس توکیوی نیز تعهد کرده بود که تا آخر ۲۰۱۶ نیز حدود ۱.۲ میلیارد دلار دیگر به افغانستان کمک کند که تاکنون ۵۸۵ میلیون دلار به افغانستان کمک کرده و ۴۰۰ میلیون دیگر نیز سال ۲۰۱۵ به افغانستان کمک خواهد کرد.

او گفت که بیشتر کمک‎های بانک آسیایی در بخش زیر بناها، حمل و نقل و ایجاد خط آهن و جاده‎ها بوده، زیرا توجه به این بخش‌ها برای توسعه افغانستان دارای اهمیت است.

مطالب مرتبط