پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش آغاجان معتصم در گفتگوهای صلح افغانستان

به گزارش رسانه‌های افغانستان ملا آغا جان معتصم، از مقام های پیشین طالبان، پس از رهایی از حصر خانگی در دبی، به کابل رفته است. پیشتر شورای عالی صلح افغانستان گفته بود محدودیت‎های که برای آقای معتصم در امارات متحده عربی ایجاد شده بود، به درخواست دولت افغانستان، برداشته شده و او اکنون آزاد است. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، برای رفع این محدودیت شخصا با مقامات امارات متحده تماس گرفته بود. آغاجان معتصم، برای ایجاد صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان با نمایندگان شورای عالی صلح مذاکره و برای این کار زمینه سازی می‎کرد.

جواد صمیمی در گفتگوی با عزیز رفیعی، تحلیلگرمسایل سیاسی در کابل، نقش آقای معتصم را در مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان، بررسی کرده است.