پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احتمال تغییر در نتایج انتخابات ریاست جمهوری

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که با اعلام بخش دیگری از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، احتمالا در نتایج آن تغییر بوجود خواهد آمد. مقامهای این کمیسیون از نامزدان ریاست جمهوری خواسته است تا منتظر اعلام نتایج بیشتر باشند . در همین حال اشرف غنی احمدزی از نامزدان پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری از کمیسیون انتخابات خواسته است تا روشن شدن سرنوشت آرای قانونی و غیر قانونی از اعلام نتایج خود داری کند . آقای احمدزی از دیگر نامزدان خواسته است تا در مبارزه با تقلب و تخطی در انتخابات دست به دست هم دهند .

وحید پیکان ازکابل گزارش میدهد