پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح حذف کنکور در افغانستان

وزیر تحصیلات عالی افغانستان گفته است که بهترین گزینه برای حل معضل ورود جوانان به دانشگاه در کشور، حذف امتحان کنکور و جذب متقاضیان بر اساس نمرات سه ساله آنها در مکاتب است. عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی روز دوشنبه به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود تا به سوالهای نمایندگان در مورد نحوه برگزاری امتحان کنکور پاسخ دهد. آقای عبید گفت که تا بیستم ماه جاری خورشیدی به بیشتر سوالات و مشکلات در این زمینه رسیدگی خواهد شد. شماری از نمایندگان مجلس مشکلات در نحوه برگزاری امتحان کانکور را گسترده خوانده و تعدادی از مقامهای وزارت تحصیلات عالی را متهم به داشتن در تقلب کردند.

اسماعیل شهامت از کابل گزارش می دهد