پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کمیسیون شکایات انتخاباتی: ابطال آرا درهرات غیرقانونی است

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درحالی بخش دوم نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که کمیسیون محلی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی درهرات یکصد هزار رأی را دراین ولایت باطل کرد. رئیس دفتر رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در هرات گفته است که این تصمیم براساس ۱۵۰ مورد شکایت و بررسی های کافی گرفته شده است. آرای باطل شده مربوط به ولسوالی‌های کشک کهنه، کشک رباط سنگی، شیندند و چیشت شریف بوده است.

علی سلیمی در گفتگویی با عزیز آریافر از اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی پرسیده است که آیا یکصد هزار رأی باطل شده در ولایت هرات هم در نتیجه اعلام شده توسط کمیسیون انتخابات شامل است؟