پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرازیر شدن سیلاب، ده‌ها قربانی گرفت

مقام‌های محلی در فاریاب، سرپل و جوزجان گفته اند که سرازیر شدن سیلاب‌ها جان دستکم 86 نفر را گرفت. فرماندارهای سرپل و جوزجان در گفتگو با بی بی سی تائید کردند که حدود 96 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند. از سوی دیگر مقام‌ها در ولایت بادغیس گفته اند که شمار تلفات ناشی از سیل در این ولایت به چهارده نفر رسیده است. ناوقت شب پنجشنبه چهار ثور/ اردیبهشت، به دنبال باران‌های شدید، سیل جاری شد. مقام‌های محلی تاکید کرده اند که هزاران نفر که خانه‌های شان در اثر سیلاب، ویران شده، به کمک‌های فوری نیاز دارند. محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در گفتگو با نجیبه فیروز گفت که گروه های امداد ولایتی و دو فروند هلیکوپتر از مزار شریف برای نجات آسیب دیده ها به محل رسیده اند و از کابل نیز یک تیم جستجو به مناطق آسیب دیده فرستاده شده است.