پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش حمیدالله فاروقی عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی

حمیدالله فاروقی از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی به بی‌بی‌سی گفت:"متاسفانه این آرا که اعلام شده، آرا مشکوک است و کمیسیون‌ها به تقلب گسترده که در انتخابات صورت گرفته، رسیدگی نکرده‌اند. کمیسیون کماکان رای فاسد، رای غلط، رای تقلبی و جعلی را وارد سیستم کرده‌است."