پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایگاه مجاهدین در بازار سیاسی امروز افغانستان

امروز هشت ثور روز پیرزوی مجاهدین است ولی از شش سال به این‌سو این روز به دلایل امنیتی تجلیل رسمی نمی‌شود.

بیست و دو سال پیش در همین روز گروه‌های جهادی حکومت به رهبری داکتر نجیب الله را سقوط دادند و کابل را تصرف کردند.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فرصتی بود برای بسیاری از رهبران جهادی افغانستان تا نفوذ و اعتبار سیاسی خود در میان مردم را به آزمون بگذارند.

هرچند هنوز هم رهبران جهادی در صحنه سیاسی حضور دارند، اما بسیاری ها به این باور اند که هویت سیاسی این رهبران دیگر تغییر کرده است.

اما جایگاه مجاهدین در بازار سیاسی امروز افغانستان در کجاست؟

نداکارگر گزارش کرده است.