پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش تلفات سیلاب ها در شمال افغانستان

وسعت ویرانی ناشی از جاری شدن سیلاب در ولایات شمالی افغانستان روشن تر می شود.

نیروهای نجات تاحالh بیش از ۱۶۹ جسد را پیدا کرده اند و بیم آن میرود این امار بازهم افزایش یابد، چون هنوز دها نفر دیگر ناپدید اند.

آمار تازه نشان می‌دهد که در چهار ولایت شمالی جوزجان، سرپل، فاریاب و بادغیس بیش از پنج هزار خانه ویران شده و هزارن جریب زمینه زراعتی تخریب شده است.

هرچند عملیات امداد رسانی در این ولایات ادامه دارد، اما در مورد سرعت آن انتقاداتی صورت گرفته است.