جرگه آزاد برنامه بیست و دوم - انکشاف شهر ها و دهات در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرگه آزاد برنامه بیست و دوم - انکشاف شهرها و دهات

افغانستان، با سرازیر شدن میلیاردها دالر از کمک‌های جهانی، در دوازده سال گذشته فرصت بی سابقه برای توسعه داشت. آیا از این فرصت استفاده موثر صورت گرفته است که تغییری پایدار در زندگی افغان‌های عادی به میان آورد؟ جرگه آزاد این بار به همین موضوع پرداخته است.

این برنامه را شعیب شریفی تهیه و همکار ما اسماعیل سعادت آنرا ارائه می‌کند.