پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی: افغانستان در نمایشگاه کتاب تهران

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روز چهار شنبه ( 10ثور/اردیبهشت) آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه ده روزه نزدیک به دو نیم هزار ناشر ایرانی و خارجی شرکت کرده اند .

افغانستان مهمان ویژه نمایشگاه امسال کتاب تهران است . از افغانستان شش ناشر با بیش از دو هزار عنوان کتاب شرکت کرده‌اند .

سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس بیست و هفتمین دور نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دلیل گزینش افغانستان به عنوان مهمان ویژه را بخشی از دیپلوماسی فرهنگی ایران و آشنایی مخاطب ایرانی با ظرفیت‌های فرهنگی افغانستان عنوان کرده است .

در نمایشگاه کتاب امسال به نمایندگی از افغانستان در کنار سفارت افغانستان ، اتحادیه ناشران افغانستان ، موسسه فرهنگی هنری دُردری ، خانه ادبیات افغانستان و خانه هنر اکبری به عنوان برگزارکننده بخش افغانستان در این نمایشگاه اعلام شده اند.

در بحث فرهنگی هفته محب مدثر چگونگی حضور افغانستان به عنوان مهمان ویژه در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را چهار نفر از فرهنگ‌یا‌ن و ناشران افغان به بحث گرفته است.

افسر رهبین رایزن فرهنگی سفارت افغانستان در ایران، اجمل عازم رئیس اتحادیه ناشران افغانستان که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت کرده است ، صادق دهقان نویسنده و مسئول خانه ادبیات افغانستان در تهران و منوچهر فرادیس نویسنده ومسئول نشر زریاب درکابل.