پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عزای ملی در افغانستان برای قربانیان رانش زمین در بدخشان

در افغانستان "برای ابراز همدردی و غم‌شریکی با قربانیان فاجعه رانش زمین در بدخشان" امروز یکشنبه عزای ملی اعلام شده و پرچم‌های این کشور در داخل و نمایندگی‌های افغانستان در خارج، به حالت نیمه افراشته قرار گرفته است. دو روز پیش و به دنبال رانش زمین روستای آب باریک، ۳۰۰ خانه مسکونی در زیر خاک مدفون شدند. آمار تلفات این حادثه به شدت متناقض است. ولسوال ارگو به بی بی سی گفت که ۲۵۵ نفر در پی رانش زمین در صبح روز جمعه در روستای آب باریک، زیر گل و خاک مدفون شده اند. اما والی بدخشان و برخی نهاد های امداد رسان این رقم را تا ۲۷۰۰ نفر اعلام کرده اند. عملیات جستجو و نجات در محل متوقف شده و مقامات افغان گفته‌اند احتمال دارد یک مقبره دسته‌جمعی در منطقه آسیب‌دیده ساخته شود. اما شماری از ساکنان قریه آب باریک بدخشان، از این تصمیم دولت به شدت انتقاد کرده‌اند. حفیظ الله معروف، خبرنگار اعزامی بی بی سی به آب باریک، در این باره با گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان مصاحبه کرده است.