پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نواندیش"تحصن‌کننده‌ها خواسته‌های غیرقانونی داشته اند"

محمد یونس نواندیش، شهردار کابل، در واکنش به تحصن شماری از اعضای پارلمان افغانستان گفته برعلیه آنها مدرک دارد که تلاش برای غصب زمین داشته اند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان با تحصن در برابر دفتر کار آقای نواندیش خواستار برکناری او از سوی رئیس جمهوری کرزی شده اند. نمایندگان معترض می گویند٬ محمد یونس نواندیش در فساد دست دارد. حداقل از یک سال به این سو٬ جنجال میان مجلس و شهرداری کابل بالا گرفته و اعضای معترض مجلس می‌گویند که فعالیت‌های شهردار شفاف نیست. اما آقای نواندیش، در گفتگوی با داود ناجی، این اتهام را رد کرده است.