شهردار کابل و شماری از نمایندگان مجلس همدیگر را به فساد متهم کردند

اخیرا شماری از نمایندگان مجلس، در اعتراض به آنچه کم کاری،عدم اطاعت شهردار کابل از قانون و دست داشتن در فساد می‌خوانند، در جلو شهرداری کابل تحصن کرده و خواستار برکناری یونس نو اندیش شهردار کابل شده اند.

قیس حسن نماینده کابل در مجلس نمایندگان از جمله این معترضان است.

آقای حسن رئیس کمیسیون مواصلات، مخابرات، امور توسعه شهری، تهیۀ مسکن، تهیۀ آب و برق و امور شهرداری ها در مجلس نمایندگان است.

آقای حسن مدعی است که شهردار کابل، از اختیاراتش استفاده سوء کرده و شماری از زمین هایی را که در زمان داوود خان نخستین رئیس جمهوری افغانستان در دهه پنجاه خورشیدی استملاک شده بود، فروخته است.

نمایندگان معترض همچنین شهردار کابل را به سوءاستفاده مالی در قراردادهایی که با شرکت های جاده ساده سازی در کابل بسته شده، متهم می‌کنند.

قیس حسن نماینده کابل در مجلس، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی گفت، کمیسیونی که ریاستش به عهده او است، در دو سال گذشته، پیوسته از شهردار کابل خواسته است تا به این کمیسیون حاضر شده و به سوالات و شکایت هایی که علیه او مطرح است، پاسخ دهد.

اما به گفته آقای حسن، شهردار کابل هرگز حاضر نشده برای پاسخگویی به این کمیسیون بیاید.

پیش از این شماری از نمایندگان مجلس و از جمله عبدالرئوف ابراهمی رئیس مجلس نمایندگان در جلسه ویژه ای در ارگ ریاست جمهوری، از حامد کرزی خواستند شهردار کابل را برکنار کند.

اما آقای کرزی در پاسخ گفته بود، شهردار برای عقد قراردادی به چین سفر کرده و برکناری او در چنین شرایطی به صلاح نیست.

حق نشر عکس bbc

حالا و به دنبال بازگشت شهردار از سفر چین، فشار عده ای ازنمایندگان برای برکناری آقای نو اندیش، شدت بیشتری به خود گرفته است.

در مقابل، آقای نو اندیش، اتهامات متقابل را علیه نمایندگان معترض مجلس مطرح می‌کند.

آقای نو اندیش در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی گفت، نمایندگان معترض را مافیای زمین می خواند. شهردار کابل در گفت‌وگو با بی بی سی گفت:" این ها مافیای زمین اند، زمین های دولتی را غصب کرده اند، خواست های غیر قانونی از من داشته اند. قیس حسن نماینده کابل، زمین مربوط ۱۰۹ کادستر کابل را غصب کرده و در آنجا شهرک ساخته، من پرونده آنها را به مراجع عدلی و قضایی داده ام و دارم پیگیری می کنم که زمین های دولتی را برگرداندم."

شهردار کابل همچنین گفت:" که عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان، زمینی را در کابل گرفته و آپارتمانی را در آن ساخته است. اما بار دیگر برای خود و شماری از خانواده و اقارب خود، در خواست زمین در محلات تجاری کابل کرده است و وقتی من این خواسته او را برآورده نکرده ام، مخالف من شده است."

اما جدا از اتهامات متقابلی که شهردار کابل و شماری از نمایندگان مجلس علیه همدیگر مطرح می کنند، باران‌های اخیر صدای شماری از شهروندان کابل را نیز دست کم در شبکه های اجتماعی بلند کرده است.

در هفته های گذشته هرباری که در کابل باران شده، مناطقی در کابل را آب گرفته و عبور و مرور مردم را دشوار کرده است.

کابلی‌ها با انتشار عکسهایی از این وضعیت در شبکه های اجتماعی، از بی توجهی و کم کاری شهرداری کابل، انتقاد کرده و در مواردی کارتون های شهردار کابل را سوار بر قایقی در شهر آب گرفته کابل نیز پخش کرده اند.

اما آقای نو اندیش شهردار کابل در پاسخ با ایه اعتراض‌ها می‌گوید، او از این مشکلات با خبر است و چنین مشکلاتی تازه نیست بلکه به گفته او نسبت به سالهای گذشته بسیار کمتر شده و در حال حاضر فقط در نقاط محدودی از کابل چنین مشکلاتی وجود دارد در حالی که به گفته او در گذشته این مشکلات بسیار گسترده تر از حالا بود.