۲۹ زن در کابل از زندان آزاد شدند

حق نشر عکس b
Image caption تعداد از زنانیکه امروز از زندان رها شدند حق ندارند دوباره به خانه‌های خود برگردند و باید به خانه امن پناه ببرند

در یک مراسم رسمی که صبح امروز در کابل برگزارشد ۲۹ زندانی زن افغان براساس حکم حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از زندان زنان شهر کابل رها شدند.

در زمان آزادی تعداد از این زنان کودکان خود را نیز به همراه داشتند. این کودکان سالها بدون اینکه جرمی را مرتکب شده باشند با مادران خود در زندان بودند.

به گفته مقامات عده ای از زنان رها شده که به دلیل فرار از خانه زندانی شده بودند، نمی‌توانند دوباره به خانه‌های قبلی خود بازگردند و مقامات قضایی افغانستان این زنان را به وزارت امور زنان افغانستان تحویل داد تا در خانه امن نگهداری شوند.

چندی قبل وزارت عدلیه/ دادگستری افغانستان اعلام کرده بود که "فرار از خانه" جرم نیست و نباید هیج زنی به دلیل فرار از خانه زندانی شود.

زنانی‌ که در شرایط بد به سر می‌برند، به دلیل خشونت‌های خانوادگی مجبورند که از خانه فرار کنند و در صورتی‌که این کار را نکنند یا به اجبار به شوهر داده می‌شوند و یا در برابر ظلمی که بر آنان می‌شود سکوت کنند.

شماری از این زندانیان که خواست نامی از آنها برده نشود به بی‌بی‌سی گفتند که دو سال به "جرم فرار از خانه" زندانی بوده اند.

یکی از این افراد که کودک حدود دوسال را در بغل داشت، گفت که در زندان کودکش را بدون حضور پزشک و پرستار با کمک سایر زندانیان زن به دنیا آورده است.

مقامات زندان می‌گوید که حدود ۱۰۰ کودک در زندان‌ها به همراه با مادرانش نگهداری می‌شوند.

مقامات زندان کابل در این مراسم گفت که سهولتهای زیادی برای زنان حامله و کسانی که کودک دارند در محیط زندان مهیا شده است.

عزیز احمد سرباز، رئیس دادستانی نظارت بر اماکن سلب آزادی، دادستانی افغانستان می‌گوید که این زنان به دلیل ارتکاب جرایم مختلف از جمله فرار از منزل، زندانی شده بودند.

او افزود که دولت افغانستان خود را ملزم به رعایت حقوق زنان می‌داند.

آقای سرباز تاکید کرد که شماری از زنان افغان که در ایران زندانی هستند نیز به زودی به افغانستان منتقل خواهند شد.

در زندان زنانه کابل حدود ۲۰۰ زن زندانی است.

شاه محمد یکی از افرادی که برای بردن برادر زاده‌اش به این زندان آمده بود، می‌گوید که برادرش حاضرنیست دختر زندانی شده اش را دوباره به خانه راه دهد.

او می‌گوید که از برادر زاده‌اش نگهداری خواهد کرد.

درجامعه سنتی افغانستان کمتر خانواده‌ای اشتباه زنان ودختران خود را می‌بخشند.

زنانی که دیگر خانواده به آنها پناه نمی‌دهد به خانه‌های امن وزارت امور زنان منتقل می‌شوند.

براساس آمار رسمی درحال حاضر ۱۹ هزار زندانی درسراسر افغانستان وجود دارد که نزدیک به هزار تن آنها زنان هستند.

مطالب مرتبط