پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار حامد کرزی از ولسوالی ارگو ولایت بدخشان

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان از محل لغزش زمین در ولسوالی ارگو ولایت بدخشان بازدید و با بازماندگان قربانیان این حادثه ابراز همدری کرده است. آقای کرزی در دیدار با افرادی که خانه و کاشانه شان زیر خاک شده، وعده داده که برای آنها خانه اعمار خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان به حادثه دیدگان اطمینان داده که کمک‌های داخلی و خارجی به اندازه کافی فراهم شده است. در همین حال، معاون والی بدخشان به بی بی سی گفته است که تاکنون اجساد شانزده قربانی از زیر آوار بیرون کشیده شده و گمان می رود که ۲۹۰ تن دیگر زیر خاک مانده باشند. گزارش سید انور را دراین مورد بشنوید.