پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برای اولین بار؛ استفاده افغانستان از ماهواره

افغانستان نخستین ماهواره خود را از امروز (شنبه ٢٠ ثور) عملا به بهره برداری سپرد. در حال حاضر از طریق ماهواره افغان‌ست۱ ده شبکه تلویزیونی افغانستان و دو شبکه تلویزیونی خارجی قابل دسترس است.

گزارش قربان علی همزی را بشنوید.