پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زلمی رسول به عبدالله عبدالله پیوست

عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، با کسب حمایت زلمی رسول متحد سیاسی حامد کرزی، موفقیت قابل توجهی به دست آورده است. زلمی رسول که در دور اول انتخابات، جایگاه سوم را از نظر میزان آرا دارد، گفته از آقای عبدالله حمایت می کند. خبرنگاران می گویند این نخستین معامله ی مهم است که پس از انتخابات شانزدهم حمل، صورت می گیرد. اشرف غنی احمدزی رقیب اصلی عبدالله عبدالله نیز سرگرم گفتگو با رهبران سیاسی مختلف برای جلب حمایت است. جزئیات بیشتر از گزارشی از مرضیه عدیل در کابل.