پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوشنبه پرخشونت افغانستان

گروه طالبان در افغانستان، هم زمان با اعلام عملیات تابستانی شان، به چندین محل در چندین ولایت افغانستان حمله ور شده اند. گروهی از مهاجمان انتحاری به ریاست عدلیه در جلال آباد حمله کرده و با نیروهای پلیس درافتاده اند. در کابل میدان هوایی ملکی هدف حمله ی راکتی قرار گرفت، در پایگاه هوایی بگرام نیز راکت اصابت کرد. در غزنی بامداد امروز گروه طالبان در گوشه ای از شهر، حمله ای را به راه انداختند که در جریان غیر نظامیان هم کشته شدند.

مجموعه‌ای از گزارش‌ها در روز پرخشونت افغانستان را بشنوید.