پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی: نیشخند طنز درافغانستان

در بحث فرهنگی هفته، محب مدثر موضوع طنز نویسی و طنزپردازی در ادبیات افغانستان را با نویسندگان و طنزپردازان افغان به بحث گرفته است.

منیژه باختری نویسنده افغان که کتابی به نام "انگبین نیشخند وشرنگ نوشخند در باب طنزنویسی و طنزپردازی در ادبیات فارسی دری درافغانستان" نوشته است از ناروی، یما ناشر یکمنش طنزنویس افغان که با اسم مستعار "کاکه تیغون" طنزمی نویسد ازآلمان و سخیداد هاتف طنز نویس افغان که در این اواخر با نام‌های "عقلاطون" و "ابن خندون" طنزهایش را درمطبوعات داخلی افغانستان و شبکه های اجتماعی منتشر می کند از امریکا در این بحث شرکت کرده اند.